Είστε εδώ

Κουτσογιάννη Ξανθή, «Όνειρα στη βροχή», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 730