Είστε εδώ

Αγκυρανοπούλου Χρυσούλα, «Οι πανάκριβες πέρλες της κυρίας Χάρου», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 725