Είστε εδώ

Δρόσος Γιάννης, «Θήβα», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 723