Είστε εδώ

Κουτλής Θανάσης, «Αίθριο», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 714