Είστε εδώ

Ονέστης, «Επιλογή απ’ τα Επιτύμβια επιγράμματα της Ελληνικής Ανθολογίας. Εις τον αυτόν», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 1993), σ. 693