Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Αριστοτέλη Νικολαΐδη: Συγκεντρωμένα ποιήματα, 1952-1990. Πλέθρον, Αθήνα 1991», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 667-672