Είστε εδώ

Κρανιώτης Ηλίας, «Στο επόμενο σημείο», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 620