Είστε εδώ

Λυμπέρη Κλεοπάτρα, «Το ενάρετο σώμα», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 613