Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Πατρίδα, 1», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 611-612