Είστε εδώ

Eliot Thomas Stearns, «Baudelaire», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 602-608