Είστε εδώ

Baudelaire Charles, «Σε κείνην που είναι πολύ χαρούμενη (À celle qui est trop gaie)», Πάροδος, τχ. 8 (Ιούλιος 1992), σ. 599-600