Είστε εδώ

Quasimodo Salvatore, «Σε με προσκυνητής», Πάροδος, τχ. 7 (Απρίλιος 1991), σ. 533