Είστε εδώ

Quasimodo Salvatore, «19 του Γενάρη 1944», Πάροδος, τχ. 7 (Απρίλιος 1991), σ. 531