Είστε εδώ

Quasimodo Salvatore, «Ίσως η καρδιά», Πάροδος, τχ. 7 (Απρίλιος 1991), σ. 530