Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Δημήτρης Σουρβίνος», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 487-489