Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Θανάση Κουτλή: Νυκτερεία», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 477-478