Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Τα χέρια με το χωμάτινο πρόσωπο», Πάροδος, τχ. 6 (Φεβρουάριος 1990), σ. 413