Είστε εδώ

Bille Corinna S., «XLII. Τουλούζ-Λωτρέκ», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 338