Είστε εδώ

Colombani Henry, «[Κατάδικος, χωρίς φωνή, ο ποιητής επιμένει]», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 334