Είστε εδώ

Colombani Henry, «[Καμπύλη ωραία της πλάτης του ως ασπίδα]», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 333