Είστε εδώ

Tardieu Jean, «Τρία πρόσωπα μέσα σε ζωγραφιές», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 324-332