Είστε εδώ

Fayolle Roger, «Η κριτική της λογοτεχνίας», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 315-322