Είστε εδώ

Πάροδος, έτος 1987, τεύχος 4

«Εκδόσεις της Παρόδου», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

Παπατζώνης Τ.Κ., «Όταν ο λόγος γίνεται σάρκα», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 260-265