Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Άστατον», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 295-296