Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Όπιο σε συχνές δόσεις», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 292