Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Άκυρες προδιαγραφές», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 289-290