Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Για τους ηρωισμούς της κάθε μέρας», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 286-288