Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Το κατάλυμα», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 258-259