Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Η μαγεμένη κάμαρα», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 257