Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Κεφάλαιο απ’ το χρονικό της ψυχής», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 254-255