Είστε εδώ

Παππάς Νίκος Δ., «[Επιστολή Νίκου Παππά προς Γιολάντα Πέγκλη]», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 235-236