Είστε εδώ

Νικόπουλος Νάσος,Πέγκλη Γιολάντα, «Απόσπασμα από μαγνητοφωνημένη συζήτηση», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 227-234