Είστε εδώ

Κοντόπουλος Αλέκος, «Γιολάντα Πέγκλη», Πάροδος, τχ. 4 (Δεκέμβριος 1987), σ. 225