Είστε εδώ

Κάσσος Βαγγέλης, «Ένα ποίημα δεν είχε τύχη», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 206