Είστε εδώ

Γιούρης Ηλίας, «Marginalia επί της δαντικής κολάσεως», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 194