Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Νέοι ποιητές», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 177-188