Είστε εδώ

Δημούλης Στέργιος, «Εκπλήρωση», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 133