Είστε εδώ

Κουτλής Θανάσης, «Ο χειρούργος», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 91