Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Ιούλιος 1976-Ιούλιος 1986», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 81-82