Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Ανάγνωση», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 31-32