Είστε εδώ

Φωστιέρης Αντώνης, «Το δάσος με τα σύμβολα», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 28