Είστε εδώ

Φωστιέρης Αντώνης, «Παιδιαριώδες αίνιγμα», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 27