Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Φρίξος Μακρής », Παραφυάδα, τχ. 6 ( 1990), σ. 141