Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Τάσος Καλούτσας», Παραφυάδα, τχ. 6 ( 1990), σ. 139