Είστε εδώ

Μακρής Φρίξος, «Μέρες Ιουλίου», Παραφυάδα, τχ. 6 ( 1990), σ. 106-107