Είστε εδώ

Σκαμπαρδώνης Γιώργος, «Πέρα απ' το ταβάνι», Παραφυάδα, τχ. 6 ( 1990), σ. 90-93