Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Δήμητρα Μήτα», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 203