Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Ηλίας Κουτσούκος», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 200