Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Αντώνης Σουρούνης », Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 198