Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά σημειώματα: Μάρκος Μέσκος», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 197